TRUNG TÂM KHẢO THÍ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI


TRA CỨU ĐIỂM THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NGÀY 19/7/2020
Số điện thoại đã đăng ký:

    Thí sinh tra cứu điểm thi bằng số điện thoại đã khai báo khi đăng ký dự thi

Thí sinh có tên trong danh sách dưới đây đã đăng ký bằng số điện thoại trên

- Thí sinh có thắc mắc xin gửi về địa chỉ email sau: cet.hotrothi@vnu.edu.vn